Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest zawsze ustalana indywidualnie oraz uwzględnia stopień skomplikowania sprawy, wartość przedmiotu sporu oraz przewidywany nakład pracy. Prowadzenie sprawy odbywa się na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i na zasadach określonych w umowie o świadczenie pomocy prawnej.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeniowe:

Wynagrodzenie w formie ryczałtu z limitem godzin – stosowany w przypadku obsługi prawnej klienta instytucjonalnego. W ramach tego systemu Kancelaria proponuje pełną, bieżącą obsługę prawną z limitem godzin pracy w danym miesiącu w ramach ustalonego honorarium.

Wynagrodzenia w formie ryczałtu bez limitu godzin - stosowany w przypadku stałej obsługi prawnej klienta instytucjonalnego. W ramach stałego honorarium Kancelaria proponuje pełną, bieżącą obsługę prawną (w tym prowadzenie spraw sądowych bez limitu ilościowego) w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezależnie od ilości faktycznie wykonywanych w tym okresie czynności i poświęconego na to czasu.

Wynagrodzenie za poszczególne czynności pomocy prawnej – stosowany w przypadku wykonywania pojedynczych usług (porada prawna, opinia prawna, projekt umowy itp.). W tym systemie płatność następuje za wykonaną czynność pomocy prawnej, w stałej kwocie wynagrodzenia, niezależnie od czasu poświęconego na wykonanie tej czynności.

Premia za sukces – w przypadku spraw sądowych wypłata części ustalonego z klientem wynagrodzenia może zostać uzależniona od osiągnięcia przez Kancelarię określonego rezultatu (dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy).