Poufność

Podstawą świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię jest zachowanie tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od Klientów w związku z ich świadczeniem. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie informacje, niezależnie od ich formy lub sposobu ich utrwalenia.