Ubezpieczenie

Kancelaria jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 100.000 EUR oraz dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 250.000 EUR.