Sprawy sądowe

Pomoc prawna obejmująca zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach, a także w ramach postępowania egzekucyjnego oraz występowanie przed organami administracji publicznej. Pomoc prawna polegająca na udzielaniu porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, pozwów i odpowiedzi na pozwy, apelacji i odpowiedzi na apelację oraz skarg kasacyjnych.