Projekty aktów prawnych

Pomoc prawna obejmująca usługi opracowywania i opiniowania pod względem prawnym i legislacyjnym projektów umów, pełnomocnictw, uchwał, zarządzeń, regulaminów, statutów i innych aktów prawa wewnętrznego.