Obsługa prawna przedsiębiorców

Pomoc prawna ukierunkowana przede wszystkim na przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc obejmuje cały katalog usług prawniczych, od momentu utworzenia i rejestracji firmy, poprzez bieżące jej funkcjonowanie, aż po ewentualne postępowania dotyczące likwidacji działalności gospodarczej. Obsługa prawna obejmuje zarówno sprawy sądowe (w tym o zapłatę czy też wszelkie kwestie dochodzenia odszkodowań), jak i sprawy związane z tworzeniem projektów umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym.